Flight Park Javorový – kde se potkává láska k přírodě s komunitním duchem

Naše místo je centrem, kde se setkává komunita lidí s vášní pro přírodu a udržitelnost. S důrazem na ekologii a soběstačnost se snažíme tvořit prostor, kde můžete prožít jedinečné zážitky a současně můžete přispívat k ochraně životního prostředí.

Přijďte k nám a objevte krásu spojení s přírody o lidskou otevřeností

 • Konstrukce stavby

  Budova je stavěna formou difúzně otevřené dřevostavby s travnatou střechou, použité dřevo je z místních lesů, stavbu jsme realizovali svépomocí.

 • Voda

  Vodu pro WC a sprchy používáme z místního pramene, ohřev je v letním období realizován pomoci několika samotížných fototermických systémů.

 • Energie

  Většinu energetických potřeb kryjeme svépomocí nainstalovanou FTV elektrárnou a chytrým ovládáním spotřebičů pomocí vlastního systému PIPON.

 • Sdílení

  Nejen exteriér Flight Parku, ale také vnitřní klubový bar se samoobslužným systémem PIPON nebo horní společná kuchyně s jídelnou postupně vede návštěvníky k zájmu o udržitelnost.

 • Provoz

  Produkce vnitřní a venkovní kuchyně, tříděný odpad, kompost, čistička odpadních vod, snaha o prodloužení životnosti pracovních nástrojů a také citlivé zacházení s lidskými zdroji...

Co pro udržitelný provoz děláme?

Udržitelnost je pevně zakotvena ve filozofii Flight Parku Javorový – je to, kdo jsme, co děláme a jak to děláme. Uvědomujeme si, že naše činnosti mají vliv na životní prostředí a cítíme odpovědnost za péči o něj. Tím, že se zavazujeme k udržitelným praktikám, aktivně přispíváme k ochraně přírody a snižování našeho ekologického otisku.

Stavba šetrná k životnímu prostředí

Difúzně otevřenou dřevostavbu jsme realizovali tak, abychom co nejvíce respektovali prostorovou dispozici a stromy v okolí stavby. 150 let starý javor byl z 80% napadený jmelím a i když už neměl velkou budoucnost, zachovali jsme staré betonové desky, kterými prorůstal, zakomponovali jsme ho do horní terasy, zajistili zavlažování z poloviny střešní plochy, provedli kořenovou punkci a pravidelně jej zbavujeme vrostlého jmelí.

Autonomní systém PIPON

Paralelně s návrhem budovy jsme navrhli a následně vytvořili autonomní systém obsluhy rekreačního střediska

Systém zajišťuje distribuci energie v areálu podle měnitelných odběrových plánů, zajišťuje bezpečnost a kontrolu užívání areálu, umožňuje použití klubového baru v režimu sdílení a mnoho dalších funkcí.

Přírodní dětské a workoutové hřiště

Z modřínových kůlů, zbylých trámků a při větrné kalamitě prasklého dubu jsme vytvořili místo, na kterém se pravidelně zastavují sportovci i rodinky s dětmi.

Komunitní sdílení FTV energie

Na střechu budovy jsme instalovali 2 nezávislé FTV elektrárny o celkovém výkonu 20 kW. Programováním spotřebičů se snažíme optimalizovat odběrovou křivku podle aktuální výroby energie tak, abychom pokud možno vše spotřebovali přímo na místě. Pracujeme tak na řešení komunitního propojení domácích FTV elektráren. Tyto FTV elektrárny vznikly bez dotací.

BUDKA BAR

Pro sportovní akce ale i pro místní obyvatele a návštěvníky Javorového jsme svépomocí postavili venkovní bar formou volně položené přenosné konstrukce. Na plochu 15 m2 se nám podařilo vtěsnat vše potřebné kuchaře a obsluhu. Cena realizace včetně spotřebičů do 150.000 Kč.

Upcycling stavebního materiálu

Z již použitých PUR panelů jsme vybudovali novou výukovou místnost, která slouží k nácviku létání ve VR. Výuková místnost je s travnatou střechou. Cena kompletní stavby s půdorysem 40 m2 nepřekročila 250.000 Kč (rok realizace 2023).

Vyvíjíme tréninkové aplikace ve VR

Virtuální realita používaná pro zvýšení efektu při tréninku létání je pro nás již běžnou praxí. Šetříme tréninkový čas, energii začínajících pilotů a nezatěžujeme životní prostředí častými přejezdy a nadměrným užíváním tréninkových ploch.

Projekt MY RESCUE – upcycling paraglidingového materiálu

V prostorách budovy jsme vytvořili malou výrobu paraglidingového vybavení, ve které mimo naši běžnou paraglidingovou produkci vyrábíme také drobné výrobky z kvalitního materiálu starších použitých výrobků.

Tohoto projektu se účastní ukrajinské matky postižené válkou a cílem není jen upcycling materiálu, ale také integrace zahraničních pracovníků do pracovního prostředí české republiky. El Speedo výroba v ČR je poháněna vlastní FTV energií a provozní časy výroby mají pozitivní vliv na FTV odběrovou křivku.

Napište nám

Máte dotaz na padáky, létání, nebo cokoliv jiného? Napište nám, rádi s vámi dáme řeč :-)