Vývojový projekt

Aquaponická farma a získávání čistějších, ekologicky produkovaných potravin.

Úvodem

Jedním z cílů projektu Flight Parku Javorový je také maximální možná soběstačnost a inteligentní poloautomatizované ovládání areálu. A nejde jen o energetickou soběstačnost a automatizaci provozu, ale i o maximální využití místních zdrojů. Tedy i drobnou zemědělskou produkci s možností výměny vyprodukovaných potravin se sousedy.

Jako zásadní vnímáme potřebu aktivního zapojení mladých lidí do řešení dostupnosti kvalitních potravin a práci s vodními zdroji. A důležitý je také aktuální stav, ve kterém jen málo mladých lidí má finanční zdroje na vlastní bydlení, jsou nuceni platit pronájmy, nebo se zadlužovat na mnoho let.

Nastavili jsme si limitu 200.000 Kč, za které bychom rádi zkusili vybudovat místo s hlavním využitím pro akvaponické farmaření s možnou částečnou obyvatelností. S takto malým rozpočtem je potřeba použít vlastní ruce a hlavu, naučit se pracovat se dřevem, pochopit základní stavební principy, improvizovat, využívat zbytkové či jinde nepotřebné materiály, recyklovat technologie, chovat se ekonomicky a taky ekologicky.

Tak vznikl projekt CHCI FARMU.

1. Výchozí stav

Flight Park Javorový je paraglidingové centrum v podhůří Beskyd vzdáleném jen 7 km od průmyslového města Třinec. Nacházíme se ve výšce 450 m.n.m. na okraji zástavby obce Oldřichovice. Naše paraglidingové centrum hojně využívají nejen piloti paraglidingu, ale také turisté a sportovně zaměření návštěvníci Beskyd.

Při výuce paraglidingu, ale i při jiných našich činnostech se snažíme šířit osvětu vedoucí k hlubšímu pochopení přírody, meteorologických jevů a možnosti žít kvalitněji. Vybudování aquaponické farmy a snaha o získávání čistějších, ekologicky produkovaných potravin považujeme za důležitý krok nejen pro Flight Park Javorový, ale i pro možnost prezentování reálných výsledků při provozu aquaponické farmy v obdobných podmínkách široké veřejnosti. 

2. Cíle vývojového projektu

– vybudovat energeticky nezávislou aquaponickou farmu,
– naučit se lépe hospodařit s užitkovou vodou,
– vytvořit vlastní autonomní systém řízení farmy,
– navrhnout a provozovat aquaponickou farmu s finanční návratnosti do 5ti let. 

3. Prvky novosti

Úsporné řešení pro nakládání s odpadními vodami a jejich využití pro pěstování zeleniny a chov ryb v náročných klimatických podmínkách. Přínos pro zlepšování životního prostředí a snižování ekologické zátěže. Celková automatizace chodu farmy a tím úspora živé práce. 

4. Prvky nejistoty

Základní nejistota panuje v otázce, zda se podaří realizovat ve stávajících podmínkách cíl projektu. Uvědomujeme si náročnost vytvoření a provozu aquaponické farmy.

Riziko neúspěchu je zvýšeno také potencionálně vyšší nadmořskou výškou 450 m.n.m. a poměrně větrným prostředím, Nezanedbatelná je blízkost průmyslové aglomerace a její vliv na kvalitu ovzduší.

Dalším problémem je kromě samotné funkčnosti farmy i otázka provozních nákladů a rentability provozu. Přesto jsme se rozhodli jít touto cestou, investovat náš čas, energii a finance i s rizikem, že provoz nakonec nemusí přinášet dostatečně zajímavou produkci. 

5. Realizační fáze – harmonogram řešení

Plán do konce roku 2019

– Přivedení užitkové vody a el. energie do místa farmy
– Stavba objektu farmy
– Napojení na energie
– Zadání a realizace analýzy komplexního automatizování celého aquaponího systému a systému nakládání s pitnou a užitkovou vodou

Postup prací:

 • Navrhli jsme konstrukci chatky s půdorysem 10×4 m, ve kterém bude zázemí pro farmu a na střeše bude umístěný hydroponický systém, uvnitř prostor pro indoorovou hydroponii a studium jak na to. Materiál – modřín, zesílená konstrukce pro zatíženou střechu, vnitřní prostor zateplený Isoverem, obklad modřín a falcovaný plech z polského Blachotrapezu s garancí 20 let. Střecha z OSB desek a samolepící lepenka.
 • Ze studny jsme přivedli tlakovou vodu k budoucí nádrži pro ryby a k umyvadlu v chatce
 • Vytvořili jsme trativod.
 • Přivedli jsme k budoucí farmě elektřinu, počítáme s napojením na fotovoltaický systém Flight Parku Javorový, budeme měřit spotřebu a podle ní celý systém nakonec připojíme na vlastní fotovoltaické panely podle požadovaného výkonu.
 • Postavili jsme chatku, obklad budeme dokončovat ve 2020
 • Aktuální celkové náklady na materiál: 120.000 Kč.

Plán do konce roku 2020

– Stavba skleněného pařeniště
– Instalace hydroponického systému
– Instalace autonomního řízení a kontroly hydroponie
– Zprovoznění hydroponického systému
– Provoz hydroponického systému s využitím umělých hnojiv
– Korekce pro maximalizování rostlinných výnosů

Postup prací:

 • Dokončili jsme obklad chatky.
 • Doplnili jsme umyvadlo a posezení pod střechou.
 • Hledali jsme vhodnou nádrž na chov ryb, za starého statku jsme za odvoz sehnali staré silo ze sendvičového materiálu, objem 5,5 m3. Opravili jsme ho a zatěsnili pěnou a sklolaminátem, natřeli a zabudovali do země.
 • Pro ovládání nádrže jsme použili ovládání samotížného ohřevu vody, který máme nainstalovaný na střeše budovy Flighr parku Javorový. Zbyly nám 3 řídící jednotky, tak je škoda aby ležely. Čidla umí hlídat výšku hladiny, teplotu, regulovat dopouštění vody a spouštět oběhové čerpadlo pro solární dohřev vody.
 • Jako pařeniště jsme na střeše chtěli použít jednu skruž z dovezeného sila, silný vítr ji ze střechy shodil, takže původně připravované pařeniště na střeše chatky jsme zavrhli, silné větry v místě by jakoukoliv konstrukci časem rozlámaly. Skruž jsme umístili dole, vedle nádrže pro ryby, zavezeme ji hlínou a kompostem, pěstování cuket, okurek a podobných plodin v ní bude zřejmě optimální. Ale v budoucnu se dá použít i jako pařeniště.
 • Ze zbylého potrubí po stavbě hlavní chaty a nákupem dalších částí jsme vytvořili sedimentační filtry k chovné nádrži.
 • Na střechu chatky jsme umístili 2 pětimetrové trubice pro odladění hydroponie, v budoucnu budeme umísťovat ještě další 4 trubice.
 • Začali jsme pěstovat listovou zeleninu. Salát z vlastní rukoly je parádní. Vyzkoušeno, funguje.
 • Pro rajčata jsme nainstalovali opěrnou konstrukci a automatické zavlažování, budeme ladit jestli rajčatům vyhovuje voda od ryb, nebo budou muset mít vlastní okruh na zalévání.
 • Kolem chovné nádrže jsme zasadili chřest – půda promíchaná s pískem, uvidíme, jestli se mu bude chtít růst.
 • Aktuální celkové náklady: 160.000 Kč.

Plán do konce roku 2021

– Instalace chovné nádrže na ryby a její zapojení do hydroponického systému
– Instalace autonomního řízení a kontroly aquaponického systému
– Provoz aquaponického systému, hledání rovnováhy mezi rostlinnou a živočišnou produkcí

Plán do konce roku 2022

– Korekce pro maximalizování rostlinných výnosů a produkce ryb
– Připojení přírodních zdrojů pro energetickou nezávislost celého aquaponického systému

Plán do konce roku 2027

– Provést kompletní technické a ekonomické vyhodnocení projektu. 

6. Výzkumná činnost

Paralelně vedle Realizačních fází bude probíhat také výzkumná činnost. Zejména nás zajímají reálné informace vyplývající z praktické činnosti a funkce aquaponické farmy umístěné v podhorských podmínkách s faktorem nedaleké průmyslové činnosti.

Dále zejména:

– energetická náročnost,
– spotřeba vody,
– výnosy hydroponie za použití hnojiv,
– výnosy aquaponie,
– srovnání obou systémů s ohledem na technologickou náročnost,
– optimalizace energetické nezávislosti,
– užitelnost autonomního řízení.

Samozřejmě budeme důsledně monitorovat i náklady a výnosy s tím spojené. 

7. Realizační tým včetně koordinace subdodávek

Dalibor Carbol, Tomáš Rusz, Jiří Majzner, Blanka Smékalová 

8. Kontrola a hodnocení realizace

Pravidelné roční hodnocení plnění harmonogramu realizace a dosažených výsledků. Odpovídá Dalibor Carbol 

9. Zapojení veřejnosti

V průběhu realizace i provozu budeme aktivně nabízet možnost zapojení zájemců o podobné hospodářské činnosti. Věříme, že naše otevřenost spojená s pracovitostí a zájmem o ekologickou produkci potravin je důležitá pro naše budoucí životy.

Vypracoval: Dalibor Carbol, jednatel El Speedo s.r.o. Vyšní Lhoty dne: 1. 3. 2018 

Napište nám

Máte dotaz na padáky, létání, nebo cokoliv jiného? Napište nám, rádi s vámi dáme řeč :-)