Odvodnění a splavené nečistoty z městského parkoviště pod Javorovým

Žádám Město Třinec o odprodej této části pozemku pod parkovištěm, původně kvůli návrhu stavby spojené se stavbou zázemí pro kempery a rozšířením parkovacích míst pod Javorovým. Od tohoto záměru jsem z důvodu aktuální situace na Ukrajině upustil a začal jsem na pozemku budovat chatky pro charkovské matky s dětmi, které jsou u nás na Flight Parku Javorový ubytované.

Nicméně o odprodej pozemku stále zájem mám a to aktuálně hlavně kvůli údržby tohoto kousku pod parkovištěm, které se v tomto místě mnoho nedostává.

Majetková komise Města Třinec podmínila jednání o prodeji vytvořením studie o vsakování vody z parkoviště. Tuto studii jsem zadal a po zjištění, že její cena bude mnoho desítek tisíc korun, pokládám za rozumnější jednoduše zdokumentovat reálný stav v deštivém počasí. Toto jsou výsledky takovéhoto pozorování…

Cca 45 % vody stéká z parkoviště v místě označeném “A”. Jedná se o vodu z největší plochy parkoviště, která stéká dolů po místní komunikaci a vtéká na pozemek 2438/2 přímo k velkému stromu, který je součástí pozemku.

Voda se splavenými nečistotami z parkoviště tedy odtékají ne do svahu pod parkovištěm, který je v současné době majetkem Mesta Třinec, ale teče po místní komunikaci a vtéká na soukromý pozemek přímo ke kořenům vzrostlého stromu, který je dominantou tohoto pozemku.

20 % vody stéká z parkoviště v místě označeném “B”. Jedná se o vodu z malé plochy uprostřed spodní části parkoviště, voda potom obtéká domnělou vsakovací travnatou plochu po asfaltu ve spodní části parkoviště a proud se přidává k vodě z plochy “A”, která, jak už je uvedeno, stéká stéká dolů po místní komunikaci a vtéká na pozemek 2438/2.

35% vody stéká po okraji parkoviště v místě označeném “C”. Jedná se o vodu, kterou stávající odvodnění ve střední části parkoviště prostě nezachytilo, a která se díky sklonu asfaltové plochy dostává přímo do potoku na pozemku 2438/2.

Slabý déšť

Toto video je pořízeno při nízké dešťové intenzitě, při silnějších deštích je objem vody samozřejmě větší. Video dokumentuje, že svah pod parkovištěm – travnatá plocha vlastněná městem Třinec, neplní zamýšlenou funkci vsakování dešťové vody z parkoviště, ale naopak tato znečištěná voda teče po komunikaci a vsakuje se z boční strany do soukromého pozemku přímo do kořenového systému vzrostlého stromu.

Silný déšť

Toto video je pořízeno při velké dešťové intenzitě, je vidět, že ani betonová rýha v polovině parkoviště nefunguje, protože se pravidelně zanáší, ale i kdyby fungovala, tak ze spodní poloviny parkoviště voda pokračuje většinou po cestě dolů a vsakuje se do pozemku pod parkovištěm. Podmáčení pozemku vodou z parkoviště je enormní a rozhodně problémové a poškozující pozemek.

Návrh možného technického řešení odvodnění v horní části pozemku

Požadavek na návrh odvodnění pozemku, který je předmětem žádosti o odprodeji, vzešel z několika schůzek na majetkovém oddělení Města Třinec, a podle Města Třinec měl řešit možný budoucí problém s případným sporem o odvodnění parkoviště.

Dnes už je jasné, že tento pozemek funkci vsakování vody z parkoviště plní jen velmi málo, spíše vůbec. Přesto jsme návrh řešení na odvod vody ze zmiňovaného pozemku vytvořili. Jeho realizaci však pokládáme za zbytečnou, neboť voda z parkoviště prostě teče jinudy, než přes tento pozemek.

Očekáváme (majitel pozemku i já, jakožto dlouholetý nájemce a osoba zmocněná ke stavbě na tomto pozemku a jednání s úřady v těchto věcech) návrh Města Třinec, jak bude vtékání vody z parkoviště na soukromý pozemek, jeho podmáčení a znečišťování řešit. Jako velmi nežádoucí navíc považujeme fakt, že voda znečištěná provozem parkoviště vtéká rovnou do kořenového systému vzrostlého stromu, který má být a je okrasou tohoto pozemku.

Veřejné WC a plot u parkoviště

Veřejné parkoviště a pozemek s potokem je třeba po celé délce oddělit, lidé mi na pozemku pravidelně dělají nepořádek a vykonávají tam svou potřebu. Proto jsem postavil dřevěný plot, který by měl pokračovat veřejnými záchodky. Jednání o veřejných záchodcích vedu se zástupci Města Třinec od roku 2019, aktuálně jsme se dopracovali k řešení, ve kterém veřejné záchodky postavím na vlastní náklady, jednáme o možnosti odprodeje k tomu vhodného pozemku na okraji parkoviště, které je v majetku Města Třinec. Čekám na rozhodnutí majetkové komise.

Žádám Město Třinec o odprodeji okraje parkoviště, na kterém mohou veřejné záchodky stát a po kterém mají vést sítě a odpady na spodní pozemek k ČOV. stavba je předjednána na CHKO Beskydy, na stavebním oddělení i na územním plánování Města Třinec, realizace je možná takovou formou, že stavba nebude zasahovat do asfaltové plochy a nebude tím snížen počet parkovacích míst.

Veřejné záchodky budou v exponovaných obdobích zpřístupněny návštěvníkům Javorového zdarma, s p. Kaletou jsme se bavili o případném příspěvku Města Třinec na provoz.

Nepořádek, který na svém pozemku musím pravidelně uklízet. Nutně potřebuji tento pozemek s potokem v CHKO Beskydy plotem oddělit od městského parkoviště – zdroje tohoto nepořádku.

Jak zlepšit problém s odpadky kolem parkoviště

Odpadky, které se do stávajících popelnic nevejdou nebo odpadky, které se z popelnic vinou silných větrů nebo vandalismu vysypou, jsou často rozfoukané do prostoru a velmi nepříjemně znečišťují jak potok na mém pozemku (CHKO Beskydy), tak celé okolí parkoviště. Proto jsem jednal se zástupci Města Třinec o vytvoření jakési dřevěné ohrádky, která by takovémuto znečišťování zabránila. Jsem připraven osobně ohrádku vyrobit, čekám na schválení mého návrhu a návrh financování realizace.

Napište nám

Máte dotaz na padáky, létání, nebo cokoliv jiného? Napište nám, rádi s vámi dáme řeč :-)