Provozní řád Flight Parku Javorový

Ubytovací řád pro ubytované v hlavní chatě

 1. Ve Flight Parku Javorový může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.
 2. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 3. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 16:00 hodin, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin.
 4. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 5. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu či odjezdu, podle instrukcí poskytovatele ubytování.
 6. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla a při ukončení pobytu odevzdat klíče, byly-li mu při příchodu předány. Pokud k odemykání pokoje host používá čipovou kartu, má možnost si ji bezplatně ponechat pro čerpání dalších služeb. Při odchodu je host také povinen si zkontrolovat osobní věci jestli nějaké nezapomněl.
 7. Za ztrátu bezpečnostního klíče, byl-li mu při příchodu předán, je host povinen uhradit částku 500 Kč.
 8. Dřívější check in nebo pozdní check out může být zpoplatněn 200 Kč.
 9. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
 10. V ubytovacích prostorách nejsou povolena domácí zvířata a uschovávání kol. Zvířata mají prostor na terase či jiných venkovních prostorách a jízdní kola uschováváme do zázemí infocentra.
 11. Zákaz vstupu osobám, jež nejsou evidovány v ubytovacím systému.
 12. Užívání zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 13. Nejsme povinni ubytovat osobu pod vlivem alkoholu či omamných látek.
 14. Pro přípravu vlastního jídla je určen prostor společné kuchyně a jídelny ve 2NP. Pro opékání či grilování vlastních potravin používáme venkovní ohniště. 
 15. Platí přísný zákaz kouření ve všech prostorách budovy.
 16. Ve všech prostorách ubytovny je nutno zachovávat čistotu a pořádek. 


Požární směrnice

K zamezení vzniku a šíření požáru je nutno dbát na dodržování našich protipožárních předpisů a to zejména :

 1. Na pokojích platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Ke kouření je vyhrazen prostor v přední části budovy před bufetem.
 2. Je zakázáno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.). Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 3. Sušení oděvů, obuvi nebo odkládání jakýchkoliv předmětů na tělesa vytápění je zakázáno. 
 4. V pokoji a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 5. Při odchodu z pokoje je povinností ubytovaného se přesvědčit, že v místnosti je z hlediska požární ochrany vše v pořádku. Zkontroluje, zda jsou zástrčky elektrických spotřebičů (jako jsou rádia, magnetofony, holicí strojky aj.) vytaženy ze zásuvek, zda nebyly do odpadkového  koše odhozeny nedopalky cigaret, a zda nejsou na tělesech vytápění odloženy hořlavé předměty.

Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento Ubytovací řád a Požární směrnice. V případě, že je ubytovaný poruší, může mu být účtovaná pokuta ve výši 5000 Kč a majitel Flight Parku Javorový má právo ukončit jeho pobyt.

Každý pokoj i chodbička jsou vybaveny protipožární signalizací. Pokud tuto signalizaci uslyšíte, opusťte pokoje informujte neprodleně obsluhu areálu a počkejte na příjezd hasičů. Pokud tím nebudete ohrožovat svůj život, či životy jiných lidí, pokuste se oheň uhasit dostupnými prostředky.

Schéma umístění hasicích přístrojů a nástěnného hydrantu:

Provozní řád sdílené kuchyně a jídelny pro ubytované v hlavní chatě

Pořádek udržíš

 • umývej po sobě nádobí hned, neodkládej to na později, 
 • vařič a pracovní desku udržuj v čistotě, umožni kulturně vařit i ostatním,
 • také o čistotu podlahy pečuj tak, aby se po ni dalo chodit i bosou nohou,
 • pro své potraviny používej drátěný košík,
 • nádobí ze sdílené kuchyně vracej zpět na místo, nemíchej je s vybavením baru či kuchyně za barem,
 • koše s odpadky vynášej včas na mapkou určené místa,
 • při odjezdu nic v lednici nenechávej.

Používáním nezničíš

 • k vybavení se chovej slušně – jako doma, jestli tak doma činíš :o),
 • jakékoliv náznaky poruch či poškození nahlas personálu chaty.

Požár nezaložíš

 • nekuř v prostorách chaty, místo pro kuřáky je v přední části před barem,
 • nepřenášej elektrické spotřebiče na terasu nebo do jiných pokojů,
 • v pokojích a ni na terase nevaříme, k tomu máme tuto společnou kuchyň,
 • kontroluj, že jsou spotřebiče po použití vypnuté,
 • pro grilování máme venkovní ohniště
  nebo nabídku v baru.

Děkujeme, že u nás třídíte

Plné koše, prosíme, sami vynášejte na mapkou určená místa. Nečekejte, až se odpadky budou sypat na podlahu.

Napište nám

Máte dotaz na padáky, létání, nebo cokoliv jiného? Napište nám, rádi s vámi dáme řeč :-)